Toplinska obrada cijevi i šipki od legure cirkonija

Srednja temperatura žarenja cijevi i šipke od legure cirkonija bila je oko 700 ℃, rekristalizacija je započela na oko 500 ℃, a zrna su očito postala gruba na 600 ℃. Izvodi se u vakuumskoj peći sa stupnjem vakuuma od 1 × 10-2 ~ 1 × 10-3 Pa. Delovi u velikoj veličini sa potpunim zaštitnim premazom ili omotanjem omogućavaju brzu toplinsku obradu u atmosferi. Otpuštanje naponskih žarulja za gotove cijevi je 450 ~ 500 ℃, a rekristalizacijsko žarenje gotovih cijevi je 530 ~ 600 ℃.


Zadnje srednje toplinsko zagrijavanje cirkoloja umjesto beta ili alfa gašenja visoke temperature, opet nakon završne hladne obrade i toplinske obrade gotovih proizvoda gotovog cijevnog materijala, bolja otpornost na koroziju, razlog može biti taj što je gotova cijev mala raspršena, druga faza mikrostruktura i legirani elementi dodani su u alfa - Zr čvrstoj otopini u matrici. Rad reaktora pokazuje da cijevi od legure cirkonija i kositra, koje su prošle toplinsku obradu, kao obložne cijevi elemenata za nuklearno gorivo, mogu ublažiti furuncle koroziju plašta goriva u radu reaktora. Ali zbog proizvodnje kaljenih cijevi peći i čišćenja površine cijevi nakon poteškoća pri gašenju, gašenje poluproizvodnih cijevi nije lako implementirati u industriji, pa proizvođači imaju tendenciju neposredno prije ili nakon kovanja ekstrudiranja, masivne prazne ili alfa beta faza sušnijeg hladnog tretmana, iako je učinak ovog tretmana malo loš, ali se ipak može poboljšati otpornost na koroziju.


Cirkonijum niobijev legura je legura za termičku obradu, gašenje - tretman hladnim starenjem takođe može poboljšati otpornost na koroziju.


Kemijski sastav, korozijske karakteristike, mehaničke performanse, kvaliteta površine, orijentacija hidrida, metalografska struktura, odstupanje dimenzija, nerazorno ispitivanje i drugi pokazatelji trebaju se ispitati prije cijevi i šipke jezgre radi provjere učinka proizvoda. Pokazatelji kemijskog sastava i korozijskih svojstava cijevi i šipki trebaju biti jednaki, a mehanički pokazatelji učinkovitosti moraju biti slični. Presjek termičkog neutronskog hvatanja cirkonija je vrlo mali, što je jedno od odličnih nuklearnih fizičkih svojstava. Presjek termičkog neutronskog hvatanja šipke cijevi cirkonija nije veći od 0,24b, a onaj od čistog štapa cirkonijeve cijevi ne veći od 0,18b. Pored toga, sposobnost odolijevanja porastu zračenja je bolja, što je još jedno nuklearno fizičko svojstvo materijala cirkonija. Nije povezana samo s reaktorskim uvjetima, već je povezana i s količinom hladne obrade i kristalnom teksturom cirkonijevog materijala.


Prije isporuke uzorkovati se cijev i štap od legure cirkonija, a korozijska ispitivanja moraju se provoditi 3 ili 14 dana u vodenoj pari od 400 ℃ i 10,3MPa. Utvrđeno je da će trodnevni porast težine biti manji od 22mg / dm2, a 14-dnevni porast težine manji od 38mg / dm2, a površina će tvoriti crni i svijetli zaštitni film. Mehanička svojstva rekristaliziranih cijevi od legure cirkonija su sljedeća: granica čvrstoće ≥413MPa na sobnoj temperaturi, čvrstoća popuštanja ≥241MPa, izduženje ≥20%, a mehanička svojstva visokotemperaturne čvrstoće i cijevi za uklanjanje napona određuju strane ponude i potražnje putem pregovora. Cijevi i šipke od legure cirkonija i niobija imaju nešto veću težinu korozije i veću čvrstoću od cijevi i šipki od legure cirkonija i kositra, koji su idealni materijali za reaktore pod pritiskom.


Zirconium Tube