Visoka temperatura rezanja lima od legure titana

Prilikom rezanjalist legure titanaObično je kontaktna površina alata za čipiranje i prednju alatku mala, temperatura rezne točke je vrlo visoka, do 1,100 ~ 1,200 high ili tako dalje, stanje površine rezanja, visokotemperaturno stanje, jednostavno da se vrh brzo rastopi ili lijepi, što dovodi do trošenja alata . Pored toga, toplotna provodljivost legura titana je niska, samo oko 15% legiranog čelika i 5% legure aluminija (toplotna provodljivost titana 15,24W / mK; legura titana Ti-6-4 je 7,56w / mK.

titanium sheet supplier

AISI 4340 legirani čelik je 44,6 W / mK; Br. 45 čelik je 50,2w / mK; 7075 legura aluminija iznosi 130W / mK), oko 80% topline stvorene u procesu rezanja prelazi u alat, za razliku od tipičnih aluminijskih legura velike brzine rezanja i drugih metalnih materijala, 75% topline se prenosi u čip, tj. samo oko 15%. Zbog toga je u procesu rezanja alata za rezanje legura od titana teško temperaturno brzo ukloniti visoku temperaturu, ubrzano trošenje alata. Također je odlučeno da se od materijala od legure titana mora koristiti visokotlačno i visokotlačno rezanje rashladne tekućine.