Glavne primjene nikla

Zbog fizičkih i hemijskih svojstava nikla, nikal ima dobru plastičnost, tvrdoću i duktilnost, te će u zraku stvoriti gusti oksidni film, otporan na skladištenje. Uglavnom se koristi za proizvodnju nehrđajućeg čelika i legiranog čelika visokih performansi dodatkom legura. Nikal u nehrđajućem čeliku mijenja svoju kristalnu strukturu dajući austrijske kristale. Glavna primjena je u nehrđajućem čeliku koji čini 65% svjetskog potrošačkog tržišta.

Pure Nickel Plate

Nikal je važan industrijski metal i široko se koristi u industriji čelika, mašinskoj industriji, građevinskoj industriji i hemijskoj industriji. specifična svrha:

1. Koristi se kao metalni materijal, uključujući izradu nehrđajućeg čelika, legiranog čelika otpornog na toplotu i raznih legura

2. Koristi se za galvanizaciju, pokrivajući trajni i otporan na koroziju površinski sloj na osnovi čelika i drugih metalnih materijala, koji ima veću otpornost na koroziju od pocinčavanja;

3. Koristi se kao katalizator u procesu petrokemijske hidrogenacije;

4. Koristi se kao hemijski izvor energije za izradu nikal-metal-hidridnih baterija i nikal-kadmijumskih baterija;

5. Proizvodnja pigmenata i boja, te novih materijala kao što su keramika i feritni magneti.