Karakteristike pozitivnog i negativnog pulsiranja titan anode

Titanijum-anoda pozitivnog i negativnog impulsa ima sljedeće karakteristike:

1. Geometrija titanove anode ostaje nepromijenjena, tako da je optimizirana raspodjela struje.

2. Manje održavanje anode. Nema potrebe za zaustavljanjem proizvodne linije za čišćenje i nadopunu anoda, zamjena anitanih vreća od titana poboljšava produktivnost i smanjuje troškove rada.

3. Da biste riješili problem jednolikog premaza dubokih rupa: velika efikasnost struje, može izdržati gustoću struje 1000A / M2.

4. Nema zagađenja na mediju za oblaganje.

titanium anode

Pozitivna i negativna impulsa za galvanizaciju anoda je elektroda tipa evolucije kiseonika, zasnovana na industrijskom čistom titanijumu (TA2). Trajanje električne anita od titana i odlična otpornost na koroziju.