Postupak zavarivanja ploče od legura titana i titana

U proizvodnji opreme od titanijumskih ploča češće se koristi zavarivanje taline, njegov postupak je uglavnom: rezanje ili priprema utora materijala - osim vodonika - čišćenje površine - stezanje radnog komada - zavarivanje - pregled zavara.

titanium plate of China

Metal za punjenje je žica za zavarivanje, njegov prečnik je obično 1 ~ 3 mm. Kada je debljina zavarivanja fuzijom relativno gusta (uglavnom veća od 3 mm), za zavarivanje elektrode koja se ne topi potrebna je zavarivajuća žica, a elektroda za zavarivanje elektrode za zavarivanje sama je zavarivajuća žica. Zaštitni plin je obično argon i čisti argon (Ar> 99,99%) sa tačkom rošenja ispod -60 ℃. Gas helijuma se ponekad koristi samo u položaju dubokog zavarivanja.