Titanovi laktovi uklanjaju se termičkom obradom

Kad je udio vodika u titanovim laktovima previše, otpornost na udarce i zatezna čvrstoća naglo će se smanjiti zbog krhkosti. Stoga se općenito propisuje da sadržaj vodika u titanijevoj cijevi ne smije biti veći od 0,015 posto. Kako bi se smanjila količina apsorpcije vodika, dijelove je potrebno ukloniti prije otiska prstiju toplinske obrade, otisaka postrojenja, masti i ostalih ostataka, termičke obrade peći bez vodene pare. Ako sadržaj vodika u titanijevoj cijevi premašuje dozvoljenu vrijednost, mora se ukloniti vakuumskim žarenjem.

factory of titanium elbows

Kada temperatura ne pređe 540 ° c, oksidni film titanijumskih cijevi neće se značajno zgušnjavati. Međutim, pri višoj temperaturi toplinske obrade, brzina oksidacije će se brzo ubrzati, a unutar oksidnog materijala će se širiti sloj zagađenja. Sloj koji utapa kisik ima visoki omjer krhkosti koji dovodi do pukotina i oštećenja na površini dijelova. Postoje metode mehaničke obrade ili kiselo, kemijsko glodanje i druge kemijske metode, pri toplinskoj obradi vrijeme zagrijavanja treba biti što kraće pod pretpostavkom osiguranja toplinske obrade, također se može provesti u vakuumskoj peći ili inertnom plinu peć. Zagađenje uzrokovano grijanjem cijevi od titana u zračnoj peći treba izbjegavati ili smanjiti.