Titanijska vatra

Požar sa titanom dogodio se u domaćim i stranim vazduhoplovnim motorima. Prema relevantnim literaturnim podacima, stopa paljenja dijelova od legura titana u motoru velikog putničkog mlaza A300 iznosila je čak 0,07 puta na hiljadu sati 1977. 1987. godine uhvatio je motor F / a-18 zračnih snaga požar kompresorom od legure titanijuma, uzrokujući četiri sudara.

titanium plane

Kako bi riješili problem požara titanijuma, Sjedinjene Države, Rusija i druge zrakoplovne sile učinile su puno istraživanja fenomena vatre od titanijuma i iznijele mnogo novih ideja i novih tehnologija za sprečavanje požara titanijuma. Suprotno tome, Kina je svest o pojavu titanijske vatre započela relativno kasno, ali došlo je i do određenog napretka u istraživanju. Međutim, nije učinjen značajan pomak u ispitivanju vatre od titana i nema načina da se to potpuno izbjegne a da se to ne utječe na performanse zrakoplova.


Jednom riječju, titanijska vatra multidisciplinarno je istraživačko polje i hitan svjetski problem koji treba riješiti. Za dodatno poboljšanje performansi zrakoplovnih letjelica potrebni su zajednički napori profesionalaca u području materijala, proizvodnje, trenja, izgaranja i dizajna.