titanska tečnost u procesu pravljenja šipke od titana

Postupak prilagođavanja sastava tečne legure titana u procesu pravljenja šipke od titanijuma naziva se legiranjem. Legiranje titanijskog štapa proizvedeno tradicionalnom električnom peći u metalurškom inženjerstvu uglavnom se provodi u kasnoj fazi oksidacije i ranog oporavka, a sastav legure fino je podešen u kasnoj fazi oporavka, prije ekstrakcije titana ili procesa ekstrakcije titana. Međutim, legiranje titanijske šipke u modernoj električnoj peći općenito je završeno u procesu pražnjenja titana, a legiranje u titanijskom ispusu je predlegirano, a točno podešavanje sastava legure je konačno završeno u peći za rafiniranje. Operacija legiranja uglavnom se odnosi na vrijeme i količinu legiranja.

titanium bar manufacture

Alloy vrijeme sudjelovanja. Općenito načelo sudjelovanja metalurškog inženjerstva u feroleguri je: elementi s visokom talištem i nije lako oksidirati mogu se rano dodavati, poput nikla može sudjelovati s nabojem, prinos je i dalje iznad 95%; Mala talište, kasno učešće oksidacije, kao što je gvožđev borat u titanovoj oblozi u procesu vađenja titana, oporavak samo oko 50%.


Pored toga, operacije deoksidacije i legiranja ne mogu se u potpunosti razdvojiti. Općenito govoreći, kako se prvo dodaju deoksidacijski elementi, legirajući elementi se dodaju kasnije; Sposobnost deoksidacije je jača i vredniji legirani elementi trebali bi biti u tekućini od titana, što bi odmašivalo odlične uvjete za sudjelovanje. Na primjer, sudjelovanje lakih oksidirajućih elemenata i svrha trebaju biti: 2 do 3 minute prije ekstrakcije titana, dodati deoksidaciju aluminija, dodati fiksirani dušik od titana, dodati bor u procesu ekstrakcije titana i brzinu oporavka bora. U ovom slučaju, prinos tri je 65%, 50% i 50%, respektivno.


Broj učesnika. Hemijski sastav metalurškog inženjerstva ima veliki utjecaj na titan M i njegovu funkciju. Količina legure koja je uključena u polje može se izračunati brzo i točno prema vrsti titanove šipke, količini tekućeg titana u peći, sastavu u peći, sastavu legure i prinosu legure.


Serija električnih peći sadrži visok sadržaj ugljika, čija je glavna svrha:


Tijekom razdoblja topljenja metalurškog inženjerstva, ugljik oksidira prije željeza, a zatim smanjuje gubitak sagorijevanja željeza.


Karbuziranjem se može smanjiti talište otpadnog titanijuma i ubrzati topljenje.


Reakcija ugljenik - kiseonik činila je bazen uznemirujućim i promovirala reakciju šljake - titana.


Tijekom razdoblja zagrijavanja suštine, živa reakcija ugljik-kisik proširila je šljako-titanijsko sučelje, što je pogodovalo daljnjoj defosforizaciji, homogenizaciji tekućeg titanijskog sastava i temperature te plutanju plinova i inkluzija.


Živa reakcija ugljik-kisik doprinosi stvaranju pjenaste šljake, poboljšava snagu prijenosa topline i ubrzava proces grijanja.


Količina ugljika usko je povezana sa metodom sudjelovanja ugljika, metodom puhanja kisika, intenzitetom dovoda kisika i snagom opreme peći.