Upotreba i ugradnja prirubnice od titana

Općenito,titanijske prirubnicemože se koristiti za cjevovode atmosferskog pritiska, a zavarene prirubnice od titana moraju se koristiti za cjevovode s tlakom većim od 4 kg. Ventil, cijevni priključak i slično, kada je spojen na cijev, lokalni priključak ove opreme mora biti izveden u odgovarajući oblik prirubnice, poznat kao prirubnički spoj.

titanium flange supplier

Brtva između dvije prirubnice od titana mora biti pričvršćena vijcima kao što su vijci.


Debljina prirubnice različitog pritiska nije ista, tako da vijci nisu isti.


Općenito govoreći, pričvršćivači poput vijaka koriste se oko dvije ravnine za spajanje i zatvaranje spojnih dijelova, koji se u osnovi nazivaju prirubnicama od titanijuma, poput spajanja cjevovoda opreme. Ovu vrstu dijelova možemo nazvati prirubničkim dijelovima.