Postupak i način zavarivanja ploče od legure titana

Legura titana i titana ima dobru zavarivost kao uobičajene metale, ali ploča od titanijuma , titanijum i legura titana ima zavarivanje samo pod uslovom da spreče nasilne reakcije sa gasom. Da bi se dobili visokokvalitetni zavareni spojevi, moraju se imati na umu sljedeće točke:

titanium plate supplier

(1) strogo kontrolirati štetne nečistoće u osnovnom materijalu i zavarivačkim materijalima, posebno sadržaj vodika, kisika, dušika i drugih međuprostornih elemenata, te strogo očistiti radni komad, materijale i opremu za zavarivanje prije zavarivanja;


(2) zaštititi šavove za zavarivanje i područja zahvaćena toplinom inertnim plinom visoke čistoće, fluksom bez vakuuma ili usisavanjem tako da ne budu zagađena plinom tijekom zavarivanja i hlađenja;


(3) ispravan izbor žica za zavarivanje;


(4) u najvećoj mogućoj mjeri koristite specifikacije zavarivanja s niskom cijevi energije da biste smanjili tendenciju pregrijavanja metala.