Koji su uslovi za isporuku titanijumskih lima?

Početna ponovljivost deformacije odtitanski listje siromašan. Mehanička svojstva ploče od titana s istim sastavom proizvedena u zemlji i inozemstvu prilično su različita. Domaća različita fabrička proizvodnja titanijumskih ploča, njegove performanse će biti drugačije, čak i ako proizvod fabričkih proizvoda&39; različiti broj peći njegova mehanička svojstva nisu ista.

titanium sheet for sale

Zbog toga, da bismo osigurali kvalitetu dijelova, prvo moramo osigurati kvalitetu sirovina. Ploče od legure titanijuma i titanijuma koje dobijamo treba da obezbede proizvođački sertifikat proizvođača' fabrički sertifikat i fabrički' potvrdu o ponovnoj inspekciji. Certifikat treba čuvati za buduću upotrebu. Po potrebi, radionica može zabilježiti osnovne informacije svakog proizvodnog dijela radi buduće reference. Sve ploče od titanijuma moraju se isporučiti u žarenom stanju.


Da bi se osigurala kvaliteta dijelova, potrebno je ukloniti oksidni sloj na površini ploče. Na površini ploče od titanijuma ne smije biti pukotina, prosipanja, nabora, dodataka i drugih oštećenja ili maraka. List treba biti ravno i upakiran za dostavu. Tokom sljedećeg blankiranja, oblikovanja, sastavljanja, transporta i skladištenja treba voditi računa da se spriječe površinske ogrebotine.