Šta je prirubnica od titanijuma?

Titanijska prirubnicaje legura titanijuma od obojenog metala ili titanijuma izrađena od cijevi i dijelova povezanih cijevima, spojenih na kraju cijevi.

titanium flange for sale

Prirubnica od titana sa rupama, vijcima kako bi se dve prirubnice zatvorile. Brtva između prirubnica. Prirubnica prirubnica, odnosi se na spojnice s prirubnicom (prirubnicom ili prirubnicom).


Može biti liveno, navojeno ili zavareno. Prirubnica se sastoji od jednog para prirubnica, jedne brtve i prirubnica. Brtva je postavljena između brtvene površine dvije prirubnice. Nakon zatezanja matice, specifični pritisak na površini brtve postiže određenu vrijednost i stvara deformaciju, i ispunjava neravnomjerno mjesto na brtvenoj površini kako bi veza bila tijesna i nepropusna.