Šta je prirubnica od titanijuma?

Titanijska prirubnicaje legura titanijuma od obojenog metala ili titanijuma izrađena od cijevi i dijelova povezanih cijevima, spojenih na kraju cijevi. Prirubnica od titana sa rupama, vijcima kako bi se dve prirubnice zatvorile.

Titanium flange for sale

Brtva između prirubnica. Prirubnica sa prirubnicom podrazumeva spojnice sa prirubnicama. Može biti liveno, navojeno ili zavareno.


Prirubnica se sastoji od jednog para prirubnica, jedne brtve i prirubnica. Brtva je postavljena između brtvene površine dvije prirubnice. Nakon zatezanja matice, specifični pritisak na površini brtve postiže određenu vrijednost i stvara deformaciju, i ispunjava neravnom mjestu na brtvenoj površini kako bi veza bila tijesna i nepropusna.