Koja je čistoća N4, N6 i N8 u niklenoj šipci?

Trenutno je na tržištu više niklovih poluga s N6, dok se N4 i N8 koriste manje. Koja je razlika između ove tri vrste niklenih šipki, zapravo je razlika u čistoći. Prvo o čemu želim razgovarati je N4 nikl štap. Ova niklena šipka ima najvišu čistoću, čak 99,90%, i posebno se koristi u vojnim proizvodima. Međutim, u našim podacima o prodaji lako je pronaći da je stopa upotrebe N6 mnogo veća od one kod druga dva materijala. Odlikuje se visokom čistoćom i smanjenjem troškova, pa se najviše koristi u svakodnevnom industrijskom procesu proizvodnje, sa 99,60% čistoće iznad. Posljednji je N8, ovaj materijal ljudi rijetko koriste, jer je njegova čistoća samo 99,00% ili više, a čistoća je niska.

ASTM B160 Nickel Rod N4 nickel rod

Evo, recimo i to da u procesu upotrebe niklenih šipki ljudi često kažu da se koriste GG; niklene šipke iznad 3N treba koristiti GG; Onda, da li je ovaj 3N takođe vrsta nikla? Zapravo nije. Pojam za čistoću niklenih šipki, pri čemu se N može shvatiti kao značenje&"9 GG", tada je gornja rečenica zapravo&"; koristite niklene šipke čistoće veće od 99,90% GG".