Primjena proizvoda od molibdena za visoke temperature

Metalni proizvodi od molibdena za proizvodnju električnih uređaja sa izvorima svjetlosti glavni su dio proizvoda od molibdenovog metala, uglavnom žice, ploča i folije. UpotrebaProizvodi od molibdena visoke temperatureu industriji električnih izvora svjetlosti podudara se s volframom, uglavnom za olovne žice i jezgre za namotavanje volframove žice. Klasa žice je čista molibdena žica, legirani materijal dopiran rijetkom zemljom i drugim elementima. Koeficijent toplotnog širenja molibdena vrlo je blizu onom kod monokristalnog silicija i koristi se kao potporna ploča od silicijske pločice u proizvodnji upravljačkih i tiristorskih komponenata u industriji snažnih poluvodiča. Visokotemperaturna peć je glavna industrija koja koristi molibden. U peći se molibden uglavnom koristi za proizvodnju višeslojnih toplotnih štitova, nosača molibdena, nosača molibdena, elektroda od molibdena i žičanih mreža od molibdena. Postoje i druga okruženja za primjenu koja su otporna na visoke temperature.

High Temperature Molybdenum Products