Novi RED CON i kućanstava kraj je bio završio

Narudžbe za cijevi-priključci, koja su potvrdila prošli mjesec. Bili su gotovi.

Standardni su HG 20592 i ASTM B363, smatra se više detalja.