Nova Gr5 Titanium prilagođena čestica čelika

Ovi meseci su prezauzet za svakog radnika CXMET-a. Za CXMET je direktno proizvedeno čestica od titana. Moja fabrika je zauzeta za unapred definisane redoslede rezimirane čestice.

Prilagođena čestica može se obrađivati kao titan, nikal, volfram, molibden, tantal, niobijum, cirkonij i njihove legure.

Svi oni mogu biti obrađeni kao vaš crtež ili uzorak. Ako su uzorci, CXMET će vam pokazati crtež koji će potvrditi prije obrade.

Dobrodošli u sve vrste prilagođenih čestica.

cp titanium particle   (1).jpg

Gr5 titanium particle  (1).jpg

Gr5 titanium particle  (4).jpg

Gr5 titanium particle  (7).jpg

Gr5 titanium particle  (17).jpg

Gr5 titanium particle  (14).jpg

titanium protect tube (3).jpg

titanium particle  (10).jpg