Nikal: Strukturalni nedostatak pretvara se u višak svih elemenata

GG "Latite nikl-ruda-NPI-visoka"niklamat nikal-sulfat" Proces je implementiran, a NPI je otvorio vrata novom energetskom svijetu. Nikal se iz strukturne nestašice promijenio u višak svih elemenata, što je uvelike potisnulo cijenu nikla. Kratkoročne cijene su generalno slabe i očekuje se rast fluktuacija. S jedne strane, budući da projekt još nije sletio, još uvijek postoji velika neizvjesnost. S druge strane, daljnja prerada NPI u visoko mat nikal ovisi o razlici u cijeni između NPI i nikal sulfata, za koju se očekuje da će se povećati. Kratkoročne fluktuacije.

Iz srednjoročne i dugoročne perspektive, cijene nikla i dalje ovise o stopi rasta nove potražnje za energijom i stopi rasta opskrbe projektom niklom. A očekuje se da će se elastičnost cijena konvergirati. Uvođenjem pirotehničkog postupka kao regulatora, proizvođači imaju mogućnost prilagodbe opskrbe feroniklom i visokim matom na osnovu dobiti i cijene, čime smanjuju ukupnu elastičnost cijena nikla.

Iz perspektive donje potpore, koristimo dinamičku cijenu feronikala kao donju potporu. Kada cijena niklovane ploče padne ispod cijene feronikela, čeličane će povećati količinu niklove ploče i smanjiti količinu nikla i gvožđa prema ekonomiji. Oblikujte donju potporu za nikl ploču.