Predostrožnosti za upotrebu šipke od titana

Zatim ćemo predstaviti upotrebu pitanja od titanijumskih šipki kojima je potrebna pažnja.

titanium bar

Prvo, kada koristite štap od titana, obratite pažnju da ne dođe do sudara ogrebotina, ali obratite pažnju i na prašinu i ulje itd.


Drugo, pri korištenju njegovog radnog tlaka ne smije prelaziti nazivnu vrijednost radnog tlaka, u suprotnom će isti stvoriti niz problema.
Treće, tijekom normalne uporabe trebalo bi postojati najmanje 3-5 minuta vremena pokretanja niskog tlaka, a relativna razlika tlaka treba se kontrolirati ispod 0,5mpa, a zatim radni tlak treba postepeno prilagoditi normalnim zahtjevima (veći tlak ne smije biti veći od 0,4mpa).


Četvrto, Nakon što rad proizvoda prođe do određenog razdoblja, tlak se može povećati i brzina protoka može se smanjiti zbog blokade filtarskog elementa, što zahtijeva regeneraciju ili povrat regeneratora. Period regeneracije ovisi o nazivnom tlaku i protoku.