Lista inventara štapića od titana

Ovo je naš popis inventara od titanijumskih štapova

Br. Proizvodi Grade Veličina (mm) Jedinica Zaliha
1 Titanijum štap 2. razred Φ4 kg 380
2 Titanijum štap 2. razred Φ5 kg 350
3 Titanijum štap 2. razred Φ6 kg 300
4 Titanijum štap 2. razred Φ7 kg 320
5 Titanijum štap 2. razred Φ8 kg 150
6 Titanijum bar 2. razred Φ9 kg 280
7 Titanijum bar 2. razred Φ10 kg 220
8 Titanijum bar 2. razred Φ11 kg 330
9 Titanijum bar 2. razred Φ12 kg 120
10 Titanijum bar 2. razred Φ14 kg 350
11 Titanijum bar 2. razred Φ15 kg 120
12 Titanijum bar 2. razred Φ16 kg 350
13 Titanijum bar 2. razred Φ18 kg 126
14 Titanijum bar 2. razred Φ20 kg 246
15 Titanijum bar 2. razred Φ22 kg 246
16 Titanijum bar 2. razred Φ24 kg 365
17 Titanijum bar 2. razred Φ26 kg 263
18 Titanijum bar 2. razred Φ28 kg 563
19 Titanijum bar 2. razred Φ30 kg 532
20 Titanijum bar 2. razred Φ32 kg 233
21 Titanijum bar 2. razred Φ34 kg 321
22 Titanijum bar 2. razred Φ36 kg 213
23 Titanijum bar 2. razred Φ38 kg 135
24 Titanijum bar 2. razred Φ40 kg 656
25 Titanijum bar 2. razred Φ42 kg 122
26 Titanijum bar 2. razred Φ45 kg 23
27 Titanijum bar 2. razred Φ48 kg 151
28 Titanijum bar 2. razred Φ50 kg 325
29 Titanijum bar 2. razred Φ55 kg 232
30 Titanijum bar 2. razred Φ60 kg 266
31 Titanijum bar 2. razred Φ70 kg 231
32 Titanijum bar 2. razred Φ80 kg 254
33 Titanijum bar 2. razred Φ90 kg 315
34 Titanijum bar 2. razred Φ95 kg 125
35 Titanijum bar 2. razred Φ95 kg 135
36 Titanijum bar 2. razred Φ100 kg 123
37 Titanijum bar 2. razred Φ105 kg 223
38 Titanijum bar 2. razred 10110 kg 132
39 Titanijum bar 2. razred Φ115 kg 236
40 Titanijum bar 2. razred Φ120 kg 233
41 Titanijum bar 2. razred Φ130 kg 223
42 Titanijum bar 2. razred Φ135 kg 233

titanium bar inventory